วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการ "สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น" ประจำปี 2563

17 ก.ย. 63   admin


วันที่ 16 กันยายน 2563 (เวลา 07.00 - 12.00 น.) ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นำอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาวิทยาลัยฯร่วมกิจกรรมโครงการ "สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น" ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมหลักในโครงการดังกล่าว มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมเดินรณรงค์ฯ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง 2. กิจกรรมจัดนิทรรศการ ลงนามใน MOU และเสวนา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) โอกาสนี้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้อำนวยการฯ และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th