วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีเชิญธงและมุทิตาจิต กรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

15 ก.ย. 63   admin


วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดพิธีเชิญธงและมุทิตาจิต กรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โอกาสนี้ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ ผู้กล่าวรายงาน อาจารย์ไพรัช บุญจรัส นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ โดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้กล่าวรายนามศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ณ ห้องประชุมโรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th