วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563

23 ส.ค. 63   admin


วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 -7.00 น. ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โอกาสนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี และนายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้อำนวยการฯ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th