วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ร่วมบริจาคเลือด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

20 ส.ค. 63   admin


วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นำอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ร่วมบริจาคเลือด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th