วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีไหว้ครูมอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี ทุนการศึกษาและเกียรติบัตรดีเด่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563

14 ส.ค. 63   admin


วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.15 - 11.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครูมอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี ทุนการศึกษาและเกียรติบัตรดีเด่น "หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563 โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์เป็นประธานเปิดงาน โดยมีตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th