วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีการรับฝากตัวเป็นศิษย์ วพบ.สปส.

24 ก.ค. 63   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในพิธีการรับฝากตัวเป็นศิษย์ ณ อาคารกาญจนาภิเษก


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th