วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

17 ก.ค. 63   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
     วันนี้เวลา 8.30 น.  ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์   พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและคณะ  ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒  จังหวัดอุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th