วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการ “สปส.สืบสานบ้านจัดการความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ”

31 ม.ค. 63   admin


    วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ให้เกียริเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "สปส.สืบสานบ้านจัดการความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ" ณ ห้องประชุม 1103 โดย อ.วิไลลักษณ์ ตรียาพันธ์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อ.อภิรดี เจริญนุกูล หัวหน้างานวิจัยและผลงานวิชาการ และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะทำงานให้การต้อนรับ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th