วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีบรวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2562

14 พ.ย. 62   admin


พิธีบรวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง)
ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. ณ วัดหลวงและบริเวณศาลาจตุรมุข/ลานอนุสาวรีย์ ทุ่งศรีเมือง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th