วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

17 พ.ย. 66   admin


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก โดยมี ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการในแต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการต่อไป โอกาสนี้ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้ให้แก่บุคลากรคนใหม่ได้แก่ ดร.เกษราภรณ์ เคนบุปผา และ อ.รุ้งมณี ยิ่งยืน พร้อมร่วมอวยพรผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนทุกท่าน


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th