วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สรรพสิทธิประสงค์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 ก.ย. 66   admin


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นำคณะผู้เกษียณราชการ ได้แก่ นางสาวกรองทอง นามวิเศษ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นายพัฒน์ธินันท์ อุ่นสี พนักงานขับรถยันต์ ส.2 และ นางดวงใจ นันทสุมาลย์ พนักงานบริการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพชีวิต การเตรียมตัว และการวางแผนในวัยเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย โดยมี ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “Retire & Restart การค้นพบครั้งใหม่หลังวัยเกษียณ” และ นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “สุขภาพดี ชีวีเปี่ยมสุข เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวัยเกษียณ”

 

และในกิจกรรมร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th