วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช

20 มี.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 หน่วยทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดพิธีทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัยหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ปีที่ 43 โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และตัวแทนสโมสรนักศึกษาฯ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อรำลึกถึงพระคุณและเชิดชูเกียรติความดี ของหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ผู้ทรงพระกรุณาบริจาคทรัพย์และให้ความอุปการคุณต่อกิจการของวิทยาลัยฯ รวมถึงช่วยเหลือกิจการแพทย์และพยาบาล ณ ลานพระรูป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และร่วมพิธีทักษิณานุปทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์จำนวน 4 รูป เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]