วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สปส. จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนและการทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลกระโสบ

17 มี.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนและการทำหมันสุนัขและแมว ให้กับพื้นที่ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ณ วัดบ้านกระโสบ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ในการให้บริการฉีดวัคซีนและการทำหมันสุนัขและแมว เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นอันตรายไปสู่คนได้ และลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมวจรจัดตามที่สาธารณะ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th