วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการธำรงองค์กรคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาจิต เชิดชูความดี​​ ​

17 ม.ค. 66   admin


โครงการธำรงองค์กรคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาจิต เชิดชูความดี​​ ​ กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตใจ ที่วัดหนองป่าพง จ. อุบลราชธานี วันที่ 12 – 17 มกราคม 2565


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]