วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีลงนาม LOI ระหว่างสถาบัน BCNSP & UWM

12 ม.ค. 66   admin


พิธีลงนาม LOI ระหว่างสถาบัน BCNSP & UWM


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]