วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการสบช.สัญจร ปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

14 พ.ย. 65   admin


โครงการสบช.สัญจร ปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]