วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


กิจกรรมกฐินวิทยาลัยฯ

24 ต.ค. 65   admin


เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2565 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ พร้อมด้วยอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมกฐินวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ขึ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้จัดพิธีทางศาสนาที่พุทธสถานวิทยาลัยฯ และในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ได้มีพิธีทอดกฐิน ณ วัดมณีวนาราม โดยได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]