วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า 90" ประจำปีการศึกษา 2565

28 ก.ย. 65   adminวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]