วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีลงนาม MOI กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต ประเทศ สปป.ลาว

15 ก.ย. 65   adminวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th