วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยเมโอ ประเทศญี่ปุ่น วันที่11/09/65

12 ก.ย. 65   adminวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th