วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการ และร่วมคัดเลือกรองผู้อำนวยการ

17 มิ.ย. 65   adminวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th