วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การอบรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ Application Thai Elder Risk

13 มิ.ย. 65   adminวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]