วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัยหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

19 มี.ค. 65   admin


วันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัยหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th