วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


กิจกรรมทำบุญครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งพุทธสถาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

3 มี.ค. 65   admin


กิจกรรมทำบุญครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งพุทธสถาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]