วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ร่วมรับฟังการแถล่งข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในโครงการ “ฝากใจให้เราดูแล”

24 ธ.ค. 64   admin


วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในภาวะวิกฤติ และร่วมการประชุมกรมสุขภาพจิตสัญจร ครั้งที่ 12/2564 พร้อมทั้งร่วมรับฟังการแถล่งข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในโครงการ “ฝากใจให้เราดูแล” ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th