วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ "ศาลาสามัคยานุสรณ์"

11 พ.ย. 64   admin


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นำโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ "ศาลาสามัคยานุสรณ์" ณ วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th