วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ตลาดนัดนักวิจัยวันนี้

5 พ.ย. 64   admin


ภาพบรรยาการขายกรอบแนวคิดวิจัย : การนำเสนอแนวทางพัฒนา Research Road Map โครงร่างวิจัยแบบทีมวิจัย ในตลาดนัดนักวิจัยวันนี้ (4 พ.ย. 64) อัดแน่นไปด้วยความรู้และปลุกพลังในการรังสรรค์ผลงานวิจัยของอาจารย์ในบ้าน สปส .แบบเกิน 100 % โดยท่านวิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถ นำโดย อ.ดร.สาดี แฮมิลตัน,อ.ดร.นุสรา ประเสริฐศรี และ อ.อภิรดี เจริญนุกูล โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ผ่านรูปแบบออนไลน์ และ on site ณ ห้องประชุมสัตตอุบล (1103) วพบ.สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th