วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2564

21 ต.ค. 64   admin


วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นำโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2564 โอกาสนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธาน จ.อุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th