วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564

13 ส.ค. 64   admin


วันที่ 13 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดพิธีปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการอบรมได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 13 สิงหาคม 2564 ผ่านการอบรมในรูปแบบ Online และ On site ภายใต้มาตรการ DMHT ป้องกันโควิด -19 โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมบัวอุบล วพบ.สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th