วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีการเปิดการประชุมปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ

6 ส.ค. 64   admin


วันที่ 6 สิงหาคม 2564 (เวลา 09.00 – 17.00 น.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดพิธีการเปิดการประชุมปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการการประชุมฯในครั้งนี้ ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน แบ่งเป็น 3 ช่วงรายการ ดังนี้ 1.KM Sharing 2.KM Inspiration 3.KM Presentation และช่วงบ่ายเป็นส่วนของอาจารย์ คือ KM Inspiration โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM และแบบเผชิญหน้า ณ ห้องประชุมบัวอุบล วพบ.สปส.


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th