วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


บรรยากาศวันที่ 2 ของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 (AstraZeneca)

8 มิ.ย. 64   admin


(วันที่ 8 มิถุนายน 2564) บรรยากาศวันที่ 2 ของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 (AstraZeneca) ให้แก่ประชาชน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่น โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้​อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก โดยมีอาจารย์พยาบาลจิตอาสา นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ร่วมปฏิบัติการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 (AstraZeneca) ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในครั้งนี้ด้วย ภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th