วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


บรรยากาศของการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ป้องกันโควิด COVID -19

31 พ.ค. 64   admin


(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) บรรยากาศของการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ป้องกันโควิด COVID -19 ซึ่งในวันนี้มีบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 430 คน (บุคลากร 30 คน นักศึกษา 400 คน รวมเป็น 430 คน) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานี #ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอและคุณพยาบาลที่ทำงานอย่างหนัก #และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ #ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #COVID-19


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th