วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ภาพบรรยากาศ การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการฉีดวัคซีน

31 พ.ค. 64   admin


(27 พ.ค. 2564) ภาพบรรยากาศ การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการฉีดวัคซีน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th