วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


BCNSP Channel /ช่วงสาระหมาว้อ EP.2 นางฟ้าของหมาจรจัด

17 พ.ค. 64   admin


วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 BCNSP Channel /ช่วงสาระหมาว้อ EP.2 นางฟ้าของหมาจรจัด ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูงค่ะ นางพิศมัย ใจกล้า (คุณแม่แดง) และนางสาวจุฑามาศ ลวดทอง (คุณเชอร์รี่) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ที่ได้มาแบ่งปันความสุข และความรู้เกี่ยวกับน้องหมาให้เราชาวอุบลราชธานีได้รับชมกันในวันนี้


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th