วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ร่วมพีธีเปิดและพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

8 เม.ย. 64   admin


วันที่ 3 เมษยน 2564 เวลา 08.30 - 11.10 น. นำโดยผู้อำนวยการฯ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ร่วมพีธีเปิดและพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ บริเวณด้านทิศตะวันตกศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th