วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


"สปส.ร่วมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตมนุษย์"

18 มี.ค. 64   admin


วันที่ 17 มีนาคม 2564 (เวลา 10.00 - 15.00 น.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดโครงการ "สปส.ร่วมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตมนุษย์" ร่วมกับ กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในโครงการ " Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มชีวิต ปี 2 "ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ จำนวน 4 ท่าน ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัตตอุบล (1103) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th