วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดอาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่

15 ก.พ. 64   admin


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ โอกาสนี้ นายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นายศุภศิษย์ ก่อเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th