วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

12 พ.ย. 63   admin


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 08.30 -11.00 น.) ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีฯ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ของวิทยาลัยฯ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th