วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีเจริญพุทธมนต์ ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

12 พ.ย. 63   admin


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 17.30 - 19.00 น.) นำโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเนื่องในงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2563


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th