วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดโครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2564

9 พ.ย. 63   admin


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 08.30 - 11.00 น.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 9,23 พฤศจิกายน และวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ"ปรัชญา การเป็นข้าราชการที่ดี" ช่วงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"การปฏิบัติราชการในยุค New Normal" โดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th