วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการ สวท.อุบลฯ เยี่ยมยามถามข่าว ตอน "ตำนานวัดหลวง: วัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี"

6 พ.ย. 63   admin


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 08.30 - 09.30 น.) ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีวางขันหมากเบ็งถวายพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ ในโครงการ สวท.อุบลฯ เยี่ยมยามถามข่าว ตอน "ตำนานวัดหลวง: วัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี" ณ วัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว​​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้อำนวยการฯ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th