วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

6 พ.ย. 63   admin


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 07.00 - 08.00 น.) นำโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ วันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th