ตราสัญลักษณ์

ผู้อำนวยการ

 • ดร.ปัทมา ผ่องศิริ

คลิปกิจกรรม ล่าสุด

Nurse Run 2018

ค่ายผลิตผลงานวิชาการบ้าน สปส. แบบมุ่งเป้า ดาวกระจาย

Link Image Gallery


สารบัญ

ฝ่าย

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยพยาบาลเครือข่าย

การเงิน / พัสดุ


เอกสารดาวน์โหลด

สถิติการเข้าใช้งาน

 • Statistics
  Today
  129
  Yesterday
  110
  This Month
  2,414
  Last Month
  5,136
  This Year
  66,712
  Last Year
  116,197
หนังสือประชาสัมพันธ์การอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2562
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2561 UPDATE!!!
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

05 / 02 / 18 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561
10 / 01 / 2018 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2560 ล่าสุด!!!
19 / 12 / 2017 รายละเอียดการรับสมัคร ระบบรับตรงจากพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
24 / 11 / 2017 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2560 Update!!!
24 / 11 / 2017 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2560

ข่าวการศึกษา

30/04/2018 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561
07/03/0218 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 Admissions
26 / 02 / 2018 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
19/02/2018 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
12 / 02 / 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

04/09/2018 ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
17/05/2018 รายงานลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2561
02/08/2018 รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2561
22/06/2018 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อวิทยาลัย รั้ว ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
22/06/2018 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง การจ้างก่อสร้างป้ายชื่อวิทยาลัย รั้ว ของวิทยาลัยฯ

ข่าวรับสมัครงาน

30 / 05 / 17 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
30 / 05 / 17 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
24 / 05 / 2017 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
22 /05 / 17 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
17/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

งาน

กลุ่มวิชาภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศ
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่องานแผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
tel. 045-255462 , fax 201 | E-mail : sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th
copyright by งานวิทยบริการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
tel. 045-255462 , fax 201 | E-mail : sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th
copyright by งานวิทยบริการ