วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ตราสัญลักษณ์

ผู้อำนวยการ

 • ดร.ปัทมา ผ่องศิริ
สารบัญ

ฝ่าย

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยพยาบาลเครือข่าย

การเงิน / พัสดุ


เอกสารดาวน์โหลด

สถิติการเข้าใช้งาน

 • Statistics
  Today
  139
  Yesterday
  242
  This Month
  8,453
  Last Month
  6,299
  This Year
  55,968
  Last Year
  116,197

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

งาน

กลุ่มวิชาภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศ
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่องานแผนยุทธศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
tel. 045-255462 , fax 201 | E-mail : sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th
copyright by งานวิทยบริการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
tel. 045-255462 , fax 201 | E-mail : sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th
copyright by งานวิทยบริการ