แนวปฏิบัติการสอน EBP ปกศ 60

29-10-2561 Hits:63 Research Pdung Nitipanich

แนวปฏิบัติการสอน EBP ปกศ 60     https://drive.google.com/file/d/1JztWkfFa2ZODfdUwmizI0lkm5MMnfx...

อ่านต่อ

note taker KM องค์กร 25-7-18

29-10-2561 Hits:48 Research Pdung Nitipanich

note taker KM องค์กร 25-7-18   https://drive.google.com/file/d/1GfD7E3pgLQ4bpvtkxZVd03DcI7C6Nq-t/v...

อ่านต่อ

Cornell Note-2_เส้นทางการส่งผลงานเผยแพร่…

29-10-2561 Hits:55 Research Pdung Nitipanich

Cornell Note-2_เส้นทางการส่งผลงานเผยแพร่ในวารสาร   https://drive.google.com/file/d/1KL5YoT5ncJluiC...

อ่านต่อ

Cornell Note-1_ต้นกล้านักวิจัย สวรส.

29-10-2561 Hits:36 Research Pdung Nitipanich

Cornell Note-1_ต้นกล้านักวิจัย สวรส.   https://drive.google.com/file/d/1-EjCzMWPg-n2prp_r2LQwYgmh6...

อ่านต่อ

Cornell Note-6_CoP สปส.สร้างสุข

29-10-2561 Hits:45 สายสนับสนุน สปส. Pdung Nitipanich

Cornell Note-6_CoP สปส.สร้างสุข   https://drive.google.com/file/d/14EvC4DQnKES0XJsYBjFJJmi1fJZuev2...

อ่านต่อ

Cornell Note-5_โลกสวยด้วยเสียงเพลง

29-10-2561 Hits:34 สายสนับสนุน สปส. Pdung Nitipanich

Cornell Note-5_โลกสวยด้วยเสียงเพลง   https://drive.google.com/file/d/1YuEh4QYSquj8zbKex6huLPxUUFlK...

อ่านต่อ

Cornell Note-4_ปฏิบัติการชะลอวัย....ไม่อ…

29-10-2561 Hits:41 สายสนับสนุน สปส. Pdung Nitipanich

Cornell Note-4_ปฏิบัติการชะลอวัย....ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่   https://drive.google.com/file/d/11K6Z3mzG...

อ่านต่อ

Cornell Note-3_สุนทรียสนทนา สร้างได้

29-10-2561 Hits:38 สายสนับสนุน สปส. Pdung Nitipanich

Cornell Note-3_สุนทรียสนทนา สร้างได้   https://drive.google.com/file/d/1CN2QcC7c_fi577Zfd1QRntRaBE...

อ่านต่อ

Cornell Note 5 มค 61_Story telling สายสน…

29-10-2561 Hits:40 สายสนับสนุน สปส. Pdung Nitipanich

Cornell Note 5 มค 61_Story telling สายสนับสนุน   https://drive.google.com/file/d/1ODcxW5AOX2-Ouktu...

อ่านต่อ

พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาบ้านสปส.

29-10-2561 Hits:35 สายสนับสนุน สปส. Pdung Nitipanich

พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาบ้านสปส.   https://drive.google.com/file/d/1owkNq-OL9IaIujEBqnebxp2TNS8J0q8Q...

อ่านต่อ

ชุดการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตและเผยแพร่ผลง…

29-10-2561 Hits:37 Research Pdung Nitipanich

ชุดการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ   การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจั...

อ่านต่อ

ชุดการเรียนรู้ที่ 2 ถอดบทเรียนการเข้าร่ว…

29-10-2561 Hits:40 Research Pdung Nitipanich

ชุดการเรียนรู้ที่ 2 ถอดบทเรียนการเข้าร่วมประชุมและร่วมนาเสนอผลงานวิจัย   ถอดบทเรียนการเข้าร่วมประช...

อ่านต่อ

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตและเผยแพร่ผลง…

29-10-2561 Hits:68 Research Pdung Nitipanich

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ   การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจั...

อ่านต่อ

Google Classroom

28-10-2561 Hits:63 E-learning Pdung Nitipanich

LINK คู่มือ Google Classroom...

อ่านต่อ

G Suite Manual

28-10-2561 Hits:46 E-learning Pdung Nitipanich

G Suite Manual   คู่มือ G Suite Manual...

อ่านต่อ

การประเมินสภาพและการจัดการลิ้นไมตรัลตีบ

25-10-2561 Hits:52 ผลงานการจัดการความรู้ของนักศึกษา Pdung Nitipanich

การประเมินสภาพและการจัดการลิ้นไมตรัลตีบ ...

อ่านต่อ

การประเมินสภาพและการจัดการ Abdominal aor…

25-10-2561 Hits:48 ผลงานการจัดการความรู้ของนักศึกษา Pdung Nitipanich

การประเมินสภาพและการจัดการ Abdominal aortic aneurysm ...

อ่านต่อ

การประเมินสภาพและการจัดการไมตรัลรั่ว

25-10-2561 Hits:47 ผลงานการจัดการความรู้ของนักศึกษา Pdung Nitipanich

การประเมินสภาพและการจัดการไมตรัลรั่ว ...

อ่านต่อ

การประเมินสภาพและการจัดการ โรคความดันโลห…

25-10-2561 Hits:37 ผลงานการจัดการความรู้ของนักศึกษา Pdung Nitipanich

การประเมินสภาพและการจัดการ โรคความดันโลหิตสูง ...

อ่านต่อ

การประเมินสภาพและการจัดการภาวะหัวใจวาย

25-10-2561 Hits:44 ผลงานการจัดการความรู้ของนักศึกษา Pdung Nitipanich

การประเมินสภาพและการจัดการภาวะหัวใจวาย ...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม KM สายสนับสนุน

09-11-2560 Hits:225 สายสนับสนุน สปส. Pdung Nitipanich

ภาพกิจกรรม KM สายสนับสนุน Link ภาพกิจกรรม KM ...

อ่านต่อ

เป้าหมายโครงการการจัดการความรู้

09-11-2560 Hits:211 Download Pdung Nitipanich

เป้าหมายโครงการการจัดการความรู้...

อ่านต่อ

Cornell Note KM Bcnsp

09-11-2560 Hits:298 Research Pdung Nitipanich

Cornell Note-1 Cornell Note-2 Cornell Note-3 Cornell Note-4 Cornell Note-5 KM note taker_Panel ...

อ่านต่อ

คู่มือSimulation 2560

09-11-2560 Hits:231 Simulation based Pdung Nitipanich

คู่มือSimulation 2560...

อ่านต่อ

ประสบการณ์: การดูแลผู้ป่วยเด็กพึ่งพาเครื…

25-07-2560 Hits:320 E-learning วรรณฤดี เชาว์ศรีกุล

ประสบการณ์: การดูแลผู้ป่วยเด็กพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจที่บ้านโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลาง Experience: Ped...

อ่านต่อ

แบบประเมินระบบบริหารพัสดุ (ระเบียบสำนักน…

09-05-2560 Hits:869 Good Service จูปีเตอร์

ประเด็นประเมิน หัวข้อการประเมิน 1. เรื่องทั่วไป 1.1 มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน...

อ่านต่อ

งานพิมพ์และโรเนียว

08-05-2560 Hits:488 Good Service วรรณฤดี เชาว์ศรีกุล

 ...

อ่านต่อ

งานควบคุมภายใน

08-05-2560 Hits:758 Good Service จูปีเเตอร์

การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับกำหนดให้ม...

อ่านต่อ

มารู้จัก การควบคุมภายใน กันคะ

08-05-2560 Hits:817 คลังความรู้วิชาการ วรรณฤดี เชาว์ศรีกุล

การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับกำหนดให้ม...

อ่านต่อ