ตราสัญลักษณ์

ผู้อำนวยการ

 • ดร.ปัทมา ผ่องศิริ


สารบัญ

ฝ่าย

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยพยาบาลเครือข่าย

การเงิน / พัสดุ


เอกสารดาวน์โหลด

สถิติการเข้าใช้งาน

 • Statistics
  Today
  213
  Yesterday
  123
  This Month
  3,614
  Last Month
  5,109
  This Year
  73,021
  Last Year
  116,197

ข่าวประชาสัมพันธ์

2018-11-14 ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการประจำปี 2562
2018-11-13 ประชาสัมพันธ์การอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2562
2018-11-09 ตอบรับการเข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
2018-10-30 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562
12-10-18 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562
05 / 02 / 18 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561
10 / 01 / 2018 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2560 ล่าสุด!!!
19 / 12 / 2017 รายละเอียดการรับสมัคร ระบบรับตรงจากพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
24 / 11 / 2017 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2560 Update!!!
24 / 11 / 2017 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2560

ข่าวการศึกษา

30/04/2018 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561
07/03/0218 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 Admissions
26 / 02 / 2018 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
19/02/2018 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
12 / 02 / 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
01 / 02 / 18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
23 / 01 / 18 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
20 / 01 / 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
17 / 01 / 18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ โควตาสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
25 / 08 / 2017 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ในระบบสอบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมรอบที่ 6

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

09/11/2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
01/11/2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
04/09/2018 ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
17/05/2018 รายงานลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2561
02/08/2018 รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2561
22/06/2018 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อวิทยาลัย รั้ว ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
22/06/2018 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง การจ้างก่อสร้างป้ายชื่อวิทยาลัย รั้ว ของวิทยาลัยฯ
21/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล
28 / 02 / 2018 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561
30 / 11 / 2017 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวรับสมัครงาน

30 / 05 / 17 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
30 / 05 / 17 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
24 / 05 / 2017 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
22 /05 / 17 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
17/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
12 / 05 / 2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
02 / 05 / 2017 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
27 / 04 / 2017 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
30 / 11 / 2016 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และพนักงานประเมินผล
22 / 11 / 2016 ประกาศผลสอบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งต่างๆ

งาน

กลุ่มวิชาภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศ
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่องานแผนยุทธศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
tel. 045-255462 , fax 201 | E-mail : sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th
copyright by งานวิทยบริการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
tel. 045-255462 , fax 201 | E-mail : sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th
copyright by งานวิทยบริการ