วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในโครงการ"Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มชีวิต ปี 2 "

3 มี.ค. 65   admin


ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในโครงการ"Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มชีวิต ปี 2 " ณ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th