วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญ ครบรอบ 66 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2564

10 ส.ค. 64   admin


วันที่ 10 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดพิธีทำบุญ ครบรอบ 66 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2564 นำโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ ตัวแทนอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์ไพรัช บุญจรัส นายกสมาคมศิษย์เก่า วพบ.สปส ร่วมพิธีทำบุญฯ ในครั้งนี้ โดยรูปแบบการจัดพิธีฯ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID –19 ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางแฟนเพจ Facebook ของวิทยาลัยฯให้บุคคลภายในองค์กรและภายนอกได้รับชม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th