ข่าวสารการรับสมัครงาน
หัวข้อเรื่อง วันที่
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
30 / 05 / 17
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
30 / 05 / 17
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
24 / 05 / 2017
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
22 /05 / 17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
17/05/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
12 / 05 / 2017
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
02 / 05 / 2017
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
27 / 04 / 2017
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และพนักงานประเมินผล
30 / 11 / 2016
ประกาศผลสอบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งต่างๆ
22 / 11 / 2016
ประกาศผลสอบลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
22 / 11 / 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และพนักงานประเมินผล
14 / 11 / 2016
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และพนักงานประเมินผล
31 / 10 / 2016
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
27 / 10 / 2016
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
01 / 07 / 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
21 / 06 / 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
17 / 06 / 2016
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
02 / 06 / 2016
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก