ข่าวสารประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง วันที่
ตอบรับการเข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
2018-12/13
ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
2018-12-7
ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการประจำปี 2562
2018-11-14
ประชาสัมพันธ์การอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2562
2018-11-13
ตอบรับการเข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
2018-11-09
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562
2018-10-30
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562
12-10-18
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561
05 / 02 / 18
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2560 ล่าสุด!!!
10 / 01 / 2018
รายละเอียดการรับสมัคร ระบบรับตรงจากพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
19 / 12 / 2017
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2560 Update!!!
24 / 11 / 2017
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2560
24 / 11 / 2017
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2560
25 / 10 / 2017
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2560
20 / 10 / 2017
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
20 / 10 / 2017
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
17 / 10 / 2017
ตารางการอบรมและบัญชีรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 15 กันยายน 2560 ล่าสุด!!!
18 / 08 / 2017
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการประจำปี 2560 "การพยาบาลไทย ไร้พรมแดน สู่ไทยแลนด์ 4.0" 16-17 กันยายน 2560
17 / 08 / 2017
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2560
15 / 08 / 2017
บัญชีรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 15 กันยายน 2560 ล่าสุด!!!
11 / 08 / 2017
ตอบรับบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 15 กันยายน 2560
07 / 08 / 2017
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2560
14 / 07 / 2017
แบบรายงานตัวผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 ปีงบประมาณ 2560
21 / 06 / 2017
หนังสือตอบรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 3
16 / 06 / 2017
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2560
13 / 06 / 2017
แจ้งรายละเอียดการายงานตัว สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2560
05 / 06 / 2017
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
30 / 05 / 17
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
30 / 05 / 17
ตารางการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2560
25 / 05 / 2017
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน 2560
15 / 05 / 2017
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
26 / 04 / 2017
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก
22 / 04 / 2017
แบบรายงานตัวผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการใหม่ รอบที่ 2
27 / 03 / 2017
หนังสือตอบรับการอบรมหลักสูตรข้าราชการใหม่
17 / 03 / 2017
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สถาบันพระบรมราชชนก)
03 / 03 / 2017
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5)
03 / 03 / 2017
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
01 / 03 / 2017
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ
24 / 02 / 2017
ตารางการอบรมข้าราชการใหม่ รุ่น 3 และ 4
24 / 02 / 2017
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
27 / 12 / 2016
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการภาวะฉุกเฉินในระดับปฐมภูมิ [Up Date ล่าสุด]
11 / 11 / 2016
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการภาวะฉุกเฉินในระดับปฐมภูมิ"
04 / 11 / 2016
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการภาวะฉุกเฉินในระดับปฐมภูมิ [update ล่าสุด]
25 / 10 / 2016
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2560 รุ่น 2 [Update]
13 / 10 / 2016
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2560 รุ่น 1 [Update]
19 / 09 / 2016
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการประจำปี 2559
13 / 09 / 2016
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ [-NEW-]
08 / 08 / 2016
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 [-NEW-]
08 / 08 / 2016
ข้อมูลการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2559
09 / 06 / 2016
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2559 รุ่น 2 3 และ 4
04 / 02 / 2016
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 4
28 / 01 / 2016
ตารางโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2559
26 / 01 / 2016
กำหนดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
26 / 01 / 2016
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 และ 3
18 / 01 / 2016
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัย
17 / 12 / 2015
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
20 / 11 / 2015
แผนที่แสดงสถานที่อบรมข้าราชการใหม่
06 / 10 / 2015
ตารางการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
05 / 10 / 2015
ตารางการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาล Palliative Care2
13 / 08 / 2015
ใบงาน การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาล Palliative Care
13 / 08 / 2015
หนังสือรับรองหน่วยกิตหลักสูตรการอบรม
06 / 08 / 2015
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
03 / 08 / 2015
รายละเอียดการรายงานตัว และการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2558
03 / 08 / 2015
รายละเอียดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
03 / 08 / 2015
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
20 / 07 / 2015
โครงการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวดและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
20 / 07 / 2015
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (เรียกสำรอง ลำดับ ๑)
13 / 07 / 2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
13 / 07 / 2015
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (เรียกสำรอง ลำดับ ๒)
13 / 07 / 2015
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
10 / 07 / 2015
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปกับการดูแลผู้ป่วยในชุมชน
10 / 07 / 2015
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก