การรับตรงเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร Downloads
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขการรับตรงประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัคร การรับตรง ปีการศึกษา 2561
การจัดสรรโควต้ารายจังหวัด พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก